Hello, I am Bishal Dhakal

I am from Suklagandaki Municipality 01, Thaprek, Tanahu, Gandaki, Nepal.

कार्य क्षेत्र

Education (शिक्षा)

Bachelor Running

Engineering

म पूर्वाधार विकास कार्यालय, तनहुँमा आबद्द छु।

साहित्यकार, फोटोग्राफर

मलाई साहित्य मनपर्छ, मलाई फोटो खिच्न मनपर्छ,

बिशाल ढकाल

बिशाल ढकाल