मलाइ साहीत्य मनपर्छ । मैले सामान्य फोटोग्राफी पनि गर्छु । घरको नक्शा बनाउने काम गर्छु ।